Пожар и природни бедствия

Тази застраховка покрива щети или загуби на движимо и недвижимо имущество предизвикани от пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Алтернативно към изброените рискове срещу допълнително заплащане могат да се договорят и допълнителни рискове, които застраховката да покрива (напр. умишлен пожар, природни бедствия, земетресение и др.)